آیا می‌دانید در زبان ژاپنی چند نوع الفبا وجود دارد؟

الفبای نوشتاری کشورهای شرق آسیا همواره معمایی جالب توجه بوده است. ساکنین زردپوست کشورهایی چون چین، کره، ژاپن و … با خطوط مبهم و ستونی خود، نظر بسیاری را به‌خود جلب کرده‌اند. اما جالب است بدانیم که در میان این خطوط نوشتاری، الفباهای مختلفی حضور دارند که شاید در نگاه اول متوجه تفاوت آنها نشویم.

در شکل نوشتاری زبان ژاپنی، ۴ نوع الفبا به‌کار می‌رود که گاهی در یک متن، از همۀ آنها بصورت ترکیبی استفاده می‌شود. این چهارنوع عبارتند از:

  1. Kanji: نمادهای پیچیدۀ ژاپنی که در اصل از زبان چینی گرفته شده‌اند.
  2. Hiragana: نمادهای ساده که در ژاپن ایجاد شده‌اند و از اشکال منحنی ساخته می‌شوند.
  3. Katakana: نمادهای ساده و زاویه‌دار ژاپنی برگرفته از Kanji.
  4. Roman: الفبای انگلیسی ﴿لاتین﴾