در مقایسه با سایر نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده، MySQL دارای نقصی است که آن عدم آزادسازی فضای بدون استفاده فایل داده جداول InnoDB است. این مسئله به مرور زمان باعث حجیم شدن فایل داده می شود. در این مقاله به بررسی این مشکل و نیز روش های موجود برای حل آن می پردازیم.

3. رعایت اصول طراحی گرافیکی

اصول طراحی گرافیکی در خیلی از مراحل کار مهم هستند. از افکتهای سطحی گرفته تا اصول بنیادین قالب بندی و فاصله گذاری.